معرفی مؤسسه :

مؤسسه استعدایابی و توسعه فردی رهرو به همت جمعی از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی با هدف مرتفع کردن نیاز استعدادیابی و یادگیری مهارتهای زندگی و اجتماعی به کودکان و نوجوانان که متاسفانه کمتر مورد توجه نظام فعلی آموزشی ما قرار گرفته است، تأسیس شد. همچنین تلاش برای کمک به بزرگسالان در راستای توسعه فردی  و کسب مهارتهای کار و زندگی و همچنین استعدادیابی شغلی آنها، با توجه به نیاز شدیدی که در جامعه بزرگسالان و حتی در بین تحصیلکرده های دانشگاهی مشاهده میشود، اقدام به برگزاری این دوره ها برای بزرگسالان شد. مؤسسه رهرو در حال حاضر در دو شهر تهران و یزد در حال خدمت رسانی به مردم عزیز و شریف ایران میباشد و انشاالله به زودی دفاتر مؤسسه در دو شهر اصفهان و مشهد نیز تـأسیس خواهد شد.

فعالیت های مؤسسه :

  • استعدایابی کودکان و نوجوانان
  • آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی (ویژه کودکان و نوجوانان)
  • استعدادیابی شغلی (ویژه بزرگسالان)
  • کوچینگ توسعه مهارتهای فردی (ویژه بزرگسالان)
  • آموزش مهارت های زندگی (ویژه بزرگسالان)
  • مشاوره و کوچینگ والدین و فرزند
  • برگزاری دوره های آموزشی ( هوش مالی و اقتصادی – هوش هیجانی)
  • مشاوره کسب و کار (راه اندازی و توسعه کسب و کار)
  • تربیت مربی استعدادیابی
  • تربیت مربی مهارت های زندگی و اجتماعی